Spoločnosť Citrix poukázala na dve vysoko závažné zraniteľnosti. Zero-day zraniteľnosť CVE-2023-4966 umožňuje obchádzanie viacfaktorovej autentifikácie a CVE-2023-4967 umožňuje vyvolanie nedostupnosti služby (DoS). Zraniteľnosti mohli byť zneužité na kyberšpionáž.

Zraniteľné systémy:

 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 14.1 pred verziou 14.1-8.50
 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 13.1 pred verziou 13.1-49.15
 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 13.0 pred verziou 13.0-92.19
 • NetScaler ADC 13.1-FIPS pred verziou 13.1-37.164
 • NetScaler ADC 12.1-FIPS pred verziou 12.1-55.300
 • NetScaler ADC 12.1-NDcPP pred verziou 12.1-55.300

Opis činnosti:

CVE-2023-4967 (CVSS skóre 8,2)

Vysoko závažná zraniteľnosť CVE-2023-4967 sa nachádza v Citrix NetScaler ADC, NetScaler Gateway a umožňuje útočníkovi vyvolať odmietnutie služby (DoS) na infikovaných zariadeniach.

CVE-2023-4966 (CVSS skóre 7,5)

Zero-day zraniteľnosť CVE-2023-4966 súvisí s pristupovaním mimo povolené hodnoty v pamäti. Úspešné zneužitie umožňuje vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi obchádzať viacfaktorovú autentifikáciu a môže viesť k úniku informácií.

Pre úspešné zneužitie musia byť zariadenia nakonfigurované ako Gateway alebo virutálny server AAA.

Závažnosť zraniteľnosti: Vysoká

Možné škody:

 • Únik informácií
 • Nedostupnosť služby (DoS)

Odporúčania:

Bezodkladná aktualizácia na verzie:     

 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 14.1-8.50 a novšie
 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 13.1-49.15 a novšie verzie 13.1
 • NetScaler ADC a NetScaler Gateway 13.0-92.19 a novšie verzie 13.0
 • NetScaler ADC 13.1-FIPS 13.1-37.164 a novšie verzie 13.1-FIPS
 • NetScaler ADC 12.1-FIPS 12.1-55.300 a novšie verzie 12.1-FIPS
 • NetScaler ADC 12.1-NDcPP 12.1-55.300 a novšie verzie 12.1-NDcPP

Odkazy:

Zdroj: csirt.gov.sk