V rámci odborného rastu učiteľov na vysokých a stredných školách realizujeme rôzne odborné školenia zamerané na počítačové siete a kybernetickú bezpečnosť.

Dátum webinára Téma Lektor Počet účastníkov
12.4.2022 Začíname s kybernetickou bezpečnosťou na SŠ Ing. Miroslav Michalko, PhD. 12
9.5.2022 Hlbší pohľad na ACL v IPv4 Ing. Miroslav Michalko, PhD. 19
30.9.2022 Zákon o kybernetickej bezpečnosti Ing. Miroslav Michalko, PhD. 14