Prepojenie zariadení:

Prepojenie zariadení je možné realizovať 4 typmi káblov. Zariadenia môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvorí prepínač a rozbočovač, druhú skupinu tvoria všetky ostatné zariadenia.

Úvodná prezentácia do PC sietí.