Protokol STP:

Protokol STP slúži na zabráneniu vzniku L2 slučiek a to tým, že softvérovo zablokuje redundantné spojenia.

 

a) Zmena bridge-priority:

Slúži na ovplyvňovanie voľby Root Bridge (RB).

SW1(config)#spanning tree vlan 10 priority 4096

Použiť môžeme aj makro, ktoré na základe BID (bridge ID) aktuálneho RB zmení prioritu tak, aby sa RB stál prepínač, na ktorom bolo makro použité. (V prípade, že by bolo potrebné dekrementovať prioritu na 0 tak makro zlyhá.)

SW1(config)#spanning tree vlan 10 root primary

b) Zmena port-priority:

Slúži na ovplyvňovanie voľby RP (root port). Konfigurujeme ju na prepínači, ktorý je bližšie k RB. Používame vtedy, ak chceme ovplyvniť pozíciu RP na susednom prepínači.

SW(config-if)#spanning-tree vlan 10 port-priority 112

c) Zmena costu:

Slúži na zmenu voľby RP. Konfigurujeme ju na prepínači, na ktorom chceme zmeniť RP.

SW1(config-if)spanning tree vlan 10 cost 10

Pozn.: Všetky príkazy je možné použiť globálne (bez kľúčového slova vlan) alebo pre konkrétnu VLAN.

d) Zmena STP módu:

SW1(config)#spanning-tree mode ?

e) Overenie konfigurácie:

SW1#show spanning-tree [vlan id][interface Fa0/1][detail]