BPS – Cvičenie 08: Statické smerovanie

Konfigurácia obláčika INTERNET. Pozor: Počítač má poslednú použiteľnú IPv4 adresu a smerovač druhú použiteľnú adresu. Zapojte sieťové zariadenia. IPv6 adresácia: Zariad.RozhranieIPv4 adresaMaska pods.IPv6...

BPS – Cvičenie 05: Prepínané siete a VLAN

Obláčik nekonfigurujete (ak robíte zadanie doma tak po kliknutí na odkaz sa otovrí konfigurácia, skopírujte a vložte ju na smerovač v topológii). Zapojte zariadenia podľa topológie. SWxy je označený a zapájate ho podľa priradeného čísla. Overte, že zariadenie je...