Kategória: metodiky

BPS – Cvičenie 01: Úvod

Prepojenie zariadení: Prepojenie zariadení je možné realizovať 4 typmi káblov. Zariadenia môžeme rozdeliť do 2 skupín. Prvú skupinu tvorí prepínač a rozbočovač, druhú skupinu tvoria všetky ostatné zariadenia....

Čítaj viac
Načítava

Tento portál je súčasťou riešenia projektu: Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022