Kurz CCNA Security

1 – Opakovanie

Pre úspešné absolvovanie predmetu sú potrebné znalosti z predmetu Aplikácie zabezpečenia počítačových sietí 🗔.

Konkrétne ide o nasledujúce prvky konfigurácie:

  • konfigurácia rozhraní na PC (IPv4 a IPv6),
  • konfigurácia rozhraní na smerovači (IPv4 a IPv6),
  • konfigurácia vzdialeného pripojenia pomocou SSH/Telnet,
  • konfigurácia DHCP na smerovači (tiež použitie príkazu ip helper-address),
  • nastavenie WiFi pomocou GUI,
  • využitie protokolu CDP,
  • konfigurácia router-on-a-stick (realizovaná na smerovači a prepínači),
  • konfigurácia redundancie brány pomocou protokolu HSRP,
  • konfigurácia statického smerovania IPv4 aj IPv6 (tradičná statická cesta, predvolená cesta).

V prípade, že máte problém s niečím z vyššie uvedeného je potrebné si to doštudovať. Materiály sú dostupné na vyššie uvedenom odkaze.