Cvičenie predstavuje úvod do podsieťovania s variabilnou dĺžkou masky (VLSM) vo forme prezentácie. Predstavený bude aj detailný VLSM príklad na binárnej úrovni. Ďalej pokračuje úvod do IPv6:

Počítač má prvú použiteľnú adresu a smerovač predposlednú použiteľnú adresu. Zapojte sieťové zariadenia podľa vyššie uvedenej logickej topológie.

Otázka 1: Ako administrátor, ktorý nepozná sieť zistí kde sa aké rozhranie pripája?

1. Nastavenie popisu rozhrania

Rozhraniu, ktoré sa pripája do LAN zadajte popis, napr. „Rozhranie pripojene do LAN 172.16.10.182“.

(config-if)# desc (description)

2. Konfigurácia link-local IPv6 adresy

Ide o unicastovú adresu v tvare FE80::/10 konfigurovaná môže byť automaticky podľa MAC adresy alebo manuálne. Tieto adresy definujú fyzickú linku. Každé zariadenie, na ktorom beží IPv6 protokol majú link-local adresu. Táto adresa je jedinečná v rámci linky.

(config-if)# ipv en (ipv6 enable)
2.1. Zobrazenie link-local adresy a IPv6 adresy:
# sh ipv int br (show ipv6 interface brief)

Uvedený príkaz zobrazí stav rozhraní konfiguravý IPv6 adresami.

2.2 Manuálne nastavenie link-local adresy, napr: FE80::1:
(config)# int [rozhranie]
(config-if)# ipv add [linkLocalAdresa] link-loca

3. Konfigurácia globálnej IPv6 adresy

Ide o 128 bitovú adresu globálne jedinečnú v celom internete. Jedno rozhranie môže mať konfigurovaných viac IPv6 adries. Konfigurujte podľa tabuľky nižšie.

(config)# int [rozhranie]
(config-if)# ipv add [ipv6Adresa] (ipv6 address)

4. Použitie CDP protokolu

Protokol od spoločnosti Cisco, ktorý umožňuje zobraziť informácie o priamo pripojených zariadeniach. Keďže v topológii vyššie neexistuje iné Cisco zariadenie okrem smerovača bude treba realizovať bod 4.1.

4.1 Prepájanie zariadení s porozumením

V dvojiciach medzi sebou prepojte smerovače, konkrétne rozhranie Fa0/0 s iných smerovačom, tiež na rozhranie Fa0/0. IPv4 adresa rozhraní bude 10.10.10.1 a 10.10.10.2 s maskou 255.255.255.252 čiže prefix /30, pridelenie IPv4 adresy si dohodnite v dvojici.

4.2 Použitie CDP protokolu
#show cdp neighbors

Otázka 2: Aké informácie sa z výpisu CDP protokolu dajú vyčítať?

IPv6 adresácia:

ZariadenieRozhranieIPv4 adresaMaska podsiete
IPv6 adresa
PCFa
2001:DB8:0:BAAB::2/64
R1Fa0/1
2001:DB8:0:BAAB::1/64