1. Zaradenie študentov do tried v Cisco Netacad systéme:

Na stránke www.netacad.com v záložke Log In kliknite na Redeem Seat Token. Zvoľte možnosť, že už máte existujúci Netacad účet, následne zadajte svoj email a Seat Token, ktorý ste získali od cvičiaceho.

 

 1. Opakovanie tém:
 • Modely sieťovej komunikácie. IOS, sieťové protokoly.
 • IP adresácia (IPv4 & IPv6). Podsieťovanie.
 • Fyzická vrstva. Technológia Ethernet (prepínanie).
 • Transportná vrstva. Protokoly TCP a UDP. Aplikačná vrstva.
 • Základná konfigurácia, SSH
 • Koncept prepínaných sietí. LAN dizajn. Konfigurácia prepínača (SVI).
 • VLAN, Inter-VLAN smerovanie.
 • DHCP, SLAAC, DHCPv6
 • Úvod do smerovania. Statické a dynamické smerovanie.
 • WLAN – len základný koncept