Android má aktívne zneužívanú zero-click zraniteľnosť

Spoločnosť Google vydala v decembri balík opráv 85 zraniteľností vo svojom systéme Android a jeho komponentoch. Z nich sú 4 označené ako kritické. Jedna z nich je aktívne zneužívaná a umožňuje vykonávanie ľubovoľného kódu. Útočník pre jej zneužitie nepotrebuje žiadne...

Čínska kyberšpionáž v produktoch Atlassian

Spoločnosť Atlassian plánovane zruší podporu pre produkt Confluence Server. Po dátume 15. februára 2024 aktualizácie zabezpečenia, opravy chýb, technickú podporu a ani aktualizácie technického obsahu online pre produkty Server nebude poskytovať. Spoločnosť Microsoft...

Zero-day zraniteľnosť v softvéri Citrix

Spoločnosť Citrix poukázala na dve vysoko závažné zraniteľnosti. Zero-day zraniteľnosť CVE-2023-4966 umožňuje obchádzanie viacfaktorovej autentifikácie a CVE-2023-4967 umožňuje vyvolanie nedostupnosti služby (DoS). Zraniteľnosti mohli byť zneužité na kyberšpionáž....

Koniec podpory pre Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Spoločnosť Microsoft plánovane zrušila podporu pre Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2. Po dátume 10. októbra 2023 už tieto produkty nebudú dostávať aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie nesúvisiace so zabezpečením, opravy chýb, technickú podporu a ani...

Microsoft opravil závažné zero-day zraniteľnosti

Spoločnosť Microsoft opravila 5 kritických a 2 zero-day zraniteľnosti vo viacerých svojich produktoch. Opravné aktualizácie boli vydané v rámci septembrového balíka Patch Tuesday. Zraniteľnosti umožňujú vzdialene vykonávať kód a získať oprávnenia na úrovni SYSTEM....

Spoločnosť Apple opravila 2 zero-day zraniteľnosti

Spoločnosť Apple vydala opravu dvoch zero-day zraniteľností CVE-2023-42824 a CVE-2023-5217, ktoré môžu viesť k eskalácii oprávnení a vzdialenému vykonávaniu kódu. Na kritickú zraniteľnosť CVE-2023-5217, ktorá sa týka pretečenia medzipamäte v komponente WebRTC,...

Kritická zraniteľnosť v produktoch Adobe a Reader

Adobe vydala bezpečnostné aktualizácie na opravu zero-day zraniteľnosti v programe Acrobat a Reader a ďalšie vysoko závažné zraniteľnosti v Adobe Connect a Experience Manager. Zneužitie zraniteľností umožňuje útočníkovi vykonať útok typu Cross-Site Scripting (XSS),...

Ďalšie zero-day zraniteľnosti v Apple

Spoločnosť Apple vydala opravu ďalších zero-day zraniteľností, ktoré môžu byť zreťazené a zneužité na útoky pomocou falošných SMS a WhatsApp správ. Zraniteľnosti CVE-2023-41991, CVE-2023-41992 a CVE-2023-41993 umožňujú útočníkovi obísť overenie certifikátu, zvýšiť...

Zraniteľnosť FortiOS umožňuje vykonávanie kódu

Spoločnosť Fortinet oznámila prítomnosť závažnej bezpečnostnej zraniteľnosti v produkte FortiOS. Zraniteľnosť umožňuje potenciálnemu útočníkovi vykonať na cieľovom zariadení ľubovoľný kód prostredníctvom špecificky vytvorených príkazov a môže viesť k celkovej...

Tento portál je súčasťou riešenia projektu: Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022