Dôrazné odporúčanie aktualizovať svoje FORTINET riešenia dostali prevádzkovatelia ich riešení FortiOS (7.0.x) a FortiProxy (7.0.x). Aktualizácia je veľmi jednoduchá prostredníctvom aktualizačného rozhrania. Chyba bola detekovaná priamo výrobcom riešení a nie sú známe prípady zneužitia. Využitím zranitreľnosti získava útočník najvyššie systémové oprávnenia.

Viac informácií tu: CVE-2021-40684 (CVSSv3 9.1)