CCNA-S: CCNA Security

CCNA-S: CCNA Security

Pre informácie o predmete viď. cnl.sk/ccnas.

Materiály a konfigurácie vychádzajú z kurzu NetAcad programu Network Security.

Tento portál je súčasťou riešenia projektu: Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022