1 – Opakovanie

Pre úspešné absolvovanie predmetu sú potrebné znalosti z predmetu Aplikácie zabezpečenia počítačových sietí 🗔. Konkrétne ide o nasledujúce prvky konfigurácie: konfigurácia rozhraní na PC (IPv4 a IPv6), konfigurácia rozhraní na smerovači (IPv4 a IPv6), konfigurácia...

2 – Zabezpečenie prístupu

Obraz smerovača C7200. Chránené heslom, poskytnuté na cvičení. Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení, na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania...

3 – OSPF autentifikácia, CLI view a obnova hesla

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip interface brief. Následne tomu prispôsobujete aj...

4 – Manažmentové protokoly a lokálna/serverová AAA

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip interface brief. Následne tomu prispôsobujete aj...

5 – ACL (IPv4 a IPv6)

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip interface brief. Následne tomu prispôsobujete aj...

6 – ZPF

Topológia pre reálne zariadenia v laboratóriu Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie smerovača buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip interface brief. Následne tomu...