Kategória: CCNA security

1 – Opakovanie

Pre úspešné absolvovanie predmetu sú potrebné znalosti z predmetu Aplikácie zabezpečenia počítačových sietí 🗔. Konkrétne ide o nasledujúce prvky konfigurácie: konfigurácia rozhraní na PC (IPv4 a IPv6), konfigurácia rozhraní na...

Čítaj viac

2 – Zabezpečenie prístupu

Obraz smerovača C7200. Chránené heslom, poskytnuté na cvičení. Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení, na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne...

Čítaj viac

5 – ACL (IPv4 a IPv6)

Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip...

Čítaj viac

6 – ZPF

Topológia pre reálne zariadenia v laboratóriu Pozn.: V závislosti na zariadení na ktorom pracujete môže byť LAN rozhranie smerovača buď gi0/0 alebo fa0/0, podobne se0/0/0 alebo se1/0/0. Dostupné rozhrania zistite cez show ip...

Čítaj viac

9 – ASA

Pozn.: Vzhľadom na fyzickú nedostupnosť ASA zariadení je celá topológia realizovaná v nástroji Cisco PT 🗔. Topológia je dostupná pre stiahnutie na tomto odkaze. Chyby v cvičení nahlasujte na ondrej.kainz@cnl.sk. A. Topológia...

Čítaj viac
Načítava

Tento portál je súčasťou riešenia projektu: Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022