Zraniteľnosť v Joe Sandbox

Spoločnosť Joe Security LLC po internom preskúmaní zistila vážnu zraniteľnosť vo svojom produkte Joe Sandbox. Zraniteľnosť sa nachádza v komponente dekompilácie .NET v knižnici tretej strany. Špeciálne vytvoreným škodlivým programom je možné vzdialene vykonať kód na...

Zero-day zraniteľnosti v zariadeniach od spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple vydala opravu zraniteľností CVE-2023-38606 a CVE-2023-37450, ktoré môže viesť ku vzdialenému vykonávaniu kódu. Chyby sa týkajú zariadení so systémom iOS, macOS, watchOS a webového prehliadača Safari. CVE-2023-37450 sa vyskytuje vo frameworku WebKit....

Zero-day RCE zraniteľnosť v Microsoft Windows a Office

Spoločnosť Microsoft opravila v rámci svojho júlového balíka Patch Tuesday aktívne zneužívanú zraniteľnosť systémov Windows a balíka Office, umožňujúcu vzdialené vykonávanie kódu. Zraniteľné systémy: Microsoft Office 2019 for 32-bit editionsMicrosoft Office 2019 for...

Kritická zraniteľnosť produktu FortiNAC

Spoločnosť Fortinet opravila kritickú zraniteľnosť typu RCE vo svojom produkte FortiNAC. Produkt sa používa ako bezpečnostný prvok na riadenie prístupu (Network Access Control) v enterprise a IoT sieťach. Potenciálny vzdialený a neautentifikovaný útočník by mohol...

Nesprávna konfigurácia Microsoft OAuth v cloudovej službe Azure AD

Kritická zraniteľnosť sa nachádza v protokole pre autentifikáciu a autorizáciu tretích strán v cloudovej službe Azure AD od spoločnosti Microsoft. Každá akcia vykonaná cez možnosť „prihlásenie sa pomocou Microsoftu“ môže byť vystavená útokom a môže viesť k úplnému...

Kritická zraniteľnosť FortiGate SSL VPN

Spoločnosť Fortinet opravila kritickú zraniteľnosť svojho zariadenia FortiGate (NGFW). Kritická zraniteľnosť umožňuje neautentifikovanému útočníkovi vzdialené vykonávanie kódu a príkazov. Používatelia dotknutých bezpečnostných produktov by mali bezodkladne...

Zraniteľnosť KeePass umožňuje získať hlavné heslo z pamäte

Spoločnosť KeePass vydala verziu KeePass 2.54, ktorá opravuje kritickú zraniteľnosť ohrozujúcu bezpečnosť citlivých dát používateľov aplikácie. Útočník má možnosť získať dáta z neošetreného textového poľa „SecureTextBoxEx“, ktoré sa používa pre zadávanie hlavného...

VMware vydáva aktualizáciu na opravu kritickej chyby vRealize (Aria)

Používatelia produktu VMware vRealize, po novom Aria Operations for Logs, čelia hrozbe, kedy neautentifikovaný útočník môže jednoduchým spôsobom vzdialene vykonávať ľubovoľný kód s oprávneniami používateľa root. Zraniteľné systémy: VMware Aria Operations for Logs...

Tento portál je súčasťou riešenia projektu: Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Projekt KEGA č. 060TUKE-4/2022