AZPS – Cvičenie 06

Topológia: Štandardný ACL je prístupový zoznam, ktorý dokáže filtrovať sieťovú prevádzku na základe zdrojovej IP adresy v kontrolovanom pakete. Definujeme akciu permit / deny podľa toho, či chceme paket poslať, alebo ho zahodiť. Následne za použitia adresy a wilcard...

Kritické zraniteľnosti na CISCO zariadeniach

Spoločnosť Cisco upozornilo na aktívne zneužívanie dvoch zero-day zraniteľností. Napadnutých bolo viac ako 50 000 zariadení s operačným systémom IOS XE. Zraniteľnosti útočníkovi umožňujú zvýšenie práv na úroveň root. Zraniteľné systémy: Cisco IOS WE softvér Opis...