AZPS – Cvičenie 02

Protokol STP: Protokol STP slúži na zabráneniu vzniku L2 slučiek a to tým, že softvérovo zablokuje redundantné spojenia.   a) Zmena bridge-priority: Slúži na ovplyvňovanie voľby Root Bridge (RB). SW1(config)#spanning tree vlan 10 priority 4096 Použiť môžeme aj makro,...

AZPS – Cvičenie 03

Topológia:   1. EtherChannel: Technológia, ktorá umožňuje spojiť viacero fyzických rozhraní do jedného logického za účelom vytvorenia prenosového kanála s vyššou priepustnosťou. Switch1(config)# int ra fa0/1-2 Switch1(config-if)#channel-group 1 mode...

AZPS – Cvičenie 04

Topológia: V prípade topológií, v ktorých sa nachádza väčšie množstvo AP je vhodné konfiguráciu AP presunúť z jednotlivých AP na centrálne zariadenie, ktoré bude spravovať všetky AP v sieti. Centrálne zariadenie, na ktorom sa realizuje nastavenie bezdrôtovej siete,...

AZPS – Cvičenie 05

Topológia: 1. Základná konfigurácia OSPF: Základná konfigurácia protokolu OSPF spočíva v nastavení RID (manuálne príkazom router-id, alebo využitím najvyššej IPv4 adresy loopback rozhrania alebo využitím najvyššej IPv4 adresy fyzického rozhrania) a definovaním...

AZPS – Cvičenie 07

1. Statické NAT Slúži na preklad jednej adresy na inú. Zväčša prekladáme súkromnú adresu servera na verejnú IP adresu, ktorú máme od service providera za účelom globálneho dosiahnutia služieb, ktoré poskytuje náš server. Je potrebné urobiť mapovanie a následne určiť...

AZPS – Cvičenie 08

Topológia: 1. SYSLOG: Slúži na centrálne zaznamenávanie logovacích správ zo sieťových zariadení. Zjednodušuje monitoring siete. Pridelenie časovej značky logovacím správam (config)#service timestamps log datetime Konfigurácia syslogu (umiestnenie servera + definovanie...