AZPS – Cvičenie 02

Protokol STP: Protokol STP slúži na zabráneniu vzniku L2 slučiek a to tým, že softvérovo zablokuje redundantné spojenia.   a) Zmena bridge-priority: Slúži na ovplyvňovanie voľby Root Bridge (RB). SW1(config)#spanning tree vlan 10 priority 4096 Použiť môžeme aj makro,...

AZPS – Cvičenie 03

Topológia:   1. EtherChannel: Technológia, ktorá umožňuje spojiť viacero fyzických rozhraní do jedného logického za účelom vytvorenia prenosového kanála s vyššou priepustnosťou. Switch1(config)# int ra fa0/1-2 Switch1(config-if)#channel-group 1 mode...

AZPS – Cvičenie 04

Topológia: V prípade topológií, v ktorých sa nachádza väčšie množstvo AP je vhodné konfiguráciu AP presunúť z jednotlivých AP na centrálne zariadenie, ktoré bude spravovať všetky AP v sieti. Centrálne zariadenie, na ktorom sa realizuje nastavenie bezdrôtovej siete,...

AZPS – Cvičenie 05

Topológia: 1. Základná konfigurácia OSPF: Základná konfigurácia protokolu OSPF spočíva v nastavení RID (manuálne príkazom router-id, alebo využitím najvyššej IPv4 adresy loopback rozhrania alebo využitím najvyššej IPv4 adresy fyzického rozhrania) a definovaním...

AZPS – Cvičenie 06

Topológia: Štandardný ACL je prístupový zoznam, ktorý dokáže filtrovať sieťovú prevádzku na základe zdrojovej IP adresy v kontrolovanom pakete. Definujeme akciu permit / deny podľa toho, či chceme paket poslať, alebo ho zahodiť. Následne za použitia adresy a wilcard...